Ημερολόγιο διοργανώσεων

Διοργανώσεις

  • MESSINA - 13 GENNAIO 2019 L’Associazione Dilettantistica Polisportiva Odysseus Messina organizza, sotto l’egida della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), la 11a edizione della Maratona “Antonello da Messina”, manifestazione Internazionale di corsa su strada sulla distanza della Maratona di km 42,195.

  • Taastrup løbet, som er Danmarks mest afholdte motionsløb, er uden afbrydelser er blevet afholdt hver eneste måned siden 1975.

  • The race is 10,000 meters long it is urban and must be done on foot. Everybody is allowed to participate in the race, either federated or not. Foreign athletes can also participate as long as they fulfil the RFEA and IAAF regulation, provided that they are 18 years old on the day of the race and that they are in possession of the Federative License. The circuit, urban and on asphalt, is homologated by the RFEA/AIMS. All the kilometric points are indicated with a signalling panel. The race is included in the national calendar within the international category.

  • L’Associazione Dilettantistica Polisportiva Odysseus Messina organizza, sotto l’egida della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), la 11a Mezza Maratona “Eufemio da Messina” sulla distanza di km 21,097. La Manifestazione si svolge all’interno della Maratona di Messina con partenza unica.