Εισαγωγή στα Πρότυπα

Τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου για αγώνες δρόμου λειτουργούν σα δικλείδα ασφαλείας για τους δρομείς σε όλη την Ευρώπη. Δίνεται πλέον η δυνατότητα να βρεί ο χρήστης τους αγώνες που σέβονται τα πρότυπα και εκείνους που δεν έχουν ζητήσει πιστοποίηση ή αξιολόγηση. Αποτελεί το θεμέλιο του Running for All, ένα αναγνωρίσιμο εμπορικό σήμα για την διοργάνωση αγώνων σε όλη την Ευρώπη.

Τα Πρότυπα

Τρία επίπεδα των προτύπων περιλαμβάνουν όλους τους τύπους και τα μεγέθη των αγώνων.

Για την επίτευξη των προτύπων, αξιολογούμε αγώνες σε συνολικά 54 κατηγορίες οι οποίες καλύπτουν:

Πώς ορίζουμε τα πρότυπα

Για να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η αξιοπιστία, και για να βεβαιωθούμε ότι τα πρότυπα λαμβάνουν υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες των δρομέων και διοργανωτών αγώνων, έχουμε γνωμοδοτήσει:

Παροχές / Χρήστες

Για τους δρομείς

Για τους δρομείς σε όλη την Ευρώπη, ή για επισκέπτες από όλο το κόσμο που θέλουν να πάρουν μέρος σε έναν αγώνα, το σήμα πιστοποίησης αγώνων δρόμου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου αποτελεί εγγύηση και μία διαβεβαίωση ότι οι διοργανωτές αγώνα σέβονται τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας και έχουν αξιολογηθεί αναλόγως. 

Η ιστοσελίδα Running for All, διαθέσιμη σε πολλές Ευρωπαϊκές γλώσσες, λειτουργεί ως κεντρικό σημείο πληροφόρησης, με ένα ημερολόγιο πιστοποιημένων αγώνων. Σου δίνει τη δυνατότητα να αφήσεις σχόλια για κάθε αγώνα, σαν το Trip Advisor, και έτσι λειτουργεί σαν πηγή πληροφοριών ανάμεσα σε χρήστες-δρομείς προσφέροντας πολλές χρήσιμες συμβουλές. 

Για διοργανωτές αγώνων

Για τους διοργανωτές αγώνων, το σήμα πιστοποίησης αγώνων δρόμου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου αποτελεί εγγύηση για τους δρομείς, τις πολιτικές αρχές, τις ομοσπονδίες μέλη, τους παρόχους υπηρεσιών, τους χορηγούς και τους άλλους εταίρους. 

Προσφέρει επιπλέον προβολή της διοργάνωσης, την ευκαιρία να αυξήσει και να διατηρήσει τα επίπεδα συμμετοχής δρομέων, και ξεχωρίζει πιστοποιημένους αγώνες από αγώνες που δεν πληρούν τα πρότυπα.

Στην ιστοσελίδα Running for All, μπορείς να κάνεις αίτηση για να πιστοποιήσεις των αγώνα σου, να χρησιμοποιήσεις το εμπορικό σήμα σε διαφημιστικό υλικό, και σαν επιπλέον μέσο προβολής του αγώνα. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε πολλές Ευρωπαϊκές γλώσσες, και έτσι λειτουργεί σαν πηγή πληροφοριών ανάμεσα σε χρήστες-δρομείς με πολλές χρήσιμες συμβουλές.

Για ομοσπονδίες μέλη

Οι ομοσπονδίες μέλη συμμετέχουν στο σύστημα έγκρισης για πιστοποίηση αγώνα, διορίζοντας ελεκτές αρμόδιους για αγώνες 3 και 5 αστέρων. Επίσης, προωθούν το σύστημα αυτό σε διοργανωτές αγώνων, σωματεία και δρομείς. 

Αυτό δημιουργεί δεσμούς με όλους τους εμπλεκόμενους στο δρομικό κίνημα εντός της χώρας της ομοσπονδίας, και επιπλέον δημοσιότητα για την ομοσπονδία μέλος. Ανοίγει επίσης δυνατότητες για πιθανές συνεργασίες και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. 

Για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου

Στόχος μας είναι να γίνουμε ένας αναγνωρισμένος εταίρος σε αγώνες δρομού (μαζικού αθλητισμού), και να αναγνωριστούμε ως η φυσική αρχή για το δρομικό κίνημα. Ως διαχειριστές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του συστήματος, είμαστε υπεύθυνοι για την εκπαίδευση και την υποστήριξη των διοργανωτών που επιθυμούν πιστοποίηση, και αποτελούμε το σημείο διασύνδεσης μεταξύ των ομοσπονδιών μελών και των διοργανωτών αγώνων.

Κατεβάστε τα πρότυπα