Event profile

Doboj 5 km

08 May
  • Race certification level 1 logo Certified 1-Star Race
Trka na 5 km za muškarce i žene. Staza je ravna u jednom krugu i cijelom svojom dužinom prolazi centrom grada. Doboj je jedan od najvećih gradova u BiH i njen glavni željeznički centar. Gradom kao turistička atrakcija dominira stara tvrđava iz srednjeg vijeka. Doboj je glavna raskrsnica puteva u BiH i u širem rejonu grada nalazi se više šoping centara. Grad ima duboku sportsku tradiciju. U festivalskom dijelu, prije glavne trke, na distancama prilagođenim uzrastu učestvuje nekoliko hiljada djece.

Reviews

There are no reviews for this event.

Recently completed a race?

Share your experience by reviewing an event

Review event