Perfil del acontecimiento

Doboj 5 km

08 May
  • Race certification level 1 logo Carrera certificada con 1 estrella
Trka na 5 km za muškarce i žene. Staza je ravna u jednom krugu i cijelom svojom dužinom prolazi centrom grada. Doboj je jedan od najvećih gradova u BiH i njen glavni željeznički centar. Gradom kao turistička atrakcija dominira stara tvrđava iz srednjeg vijeka. Doboj je glavna raskrsnica puteva u BiH i u širem rejonu grada nalazi se više šoping centara. Grad ima duboku sportsku tradiciju. U festivalskom dijelu, prije glavne trke, na distancama prilagođenim uzrastu učestvuje nekoliko hiljada djece.

Revisiones

No hay revisiones para este acontecimiento.

¿Ha participado en alguna carrera recientemente?

Revise un acontecimiento y comparta su experiencia

Revisar acontecimiento