Introduserer standardene

Sikkerhet- og kvalitetsstandardene for Europeiske asfaltløpere fungerer som en forsikring gjennom hele Europa. De skiller løp som respekterer standardene og de som ikke har søkt om verken sertifisering eller vurdering. De lager grunnlaget for Running for All, en sterkt merkevare for forskjellige løpeaktiviteter gjennom hele Europa.

Standardene

Det er tre forskjellige nivåer for standardene som omfatter alle typer løp, uavhengig av størrelse.

For å oppnå standardene, evaluerer vi totalt 54 kategorier som inneholder:

Hvordan vi setter standardene

For å sikre legitimitet og troverdighet, og for å sikre at våre standarder for utøvere og arrangørene, har vi konsultert:

Fordeler / brukere

For løpere

For løpere i Europa, eller andre internasjonale besøkende som ønsker å delta i et arrangement, vil det European Athletics Quality Road Race mark garantere og forsikrede at arrangørene respekterer sikkerhets- og kvalitetsstandardene og har blitt vurdert deretter.

Løp for alle sin webportal, tilgjengelig i mange europeiske språk, fungerer som et sentralt punkt for informasjon, med kalender for sertifiserte løp. Med mulighet for å legge igjen anmeldelser, fungerer den som en trip advisor, samtidig som den også gir mulighet for å dele kunnskap og råd.

For løpsarrangører

For løpsarrangører, står Quality Road Rave mark for troverdighet, og gir en trygghet for løpere, lokale myndigheter, medlemsorganisasjoner, tjenestetilbydere, sponsorer og andre partnere.

Det vil gi en ekstra reklamekampanje, gi en sjanse for økt deltagelse og gi en mulighet for å differensiere sertifiserte løp fra løp uten riktig standard.

Running for All webportalen fungerer som en kanal for å søke om sertifisering og muligheten for å bruke merkevaren i reklamemateriell, samtidig som det er en ekstra markedsførings kanal for arrangementet. Den tilbyr en internasjonal portal med flere europeiske språk for løpere slik at de kan få verdifull informasjon.

For medlemsforbund

Medlemsorganisasjoner vil ble involvert for å følge med og godkjenne system for løpssertifisering, og vil dele ut sertifisering for 3 - stjerner og 5 - stjerners løp. De vil promotere systemet for løpsarrangører, klubber og løpere.

Dette gir en tettere link mellom alle involverte i løping og løpsarrangement innenfor et land, og gir ekstra publisitet for organisasjonen og deres andre initiativer. Den åpner også muligheten for potensielle samarbeidspartnere og pedagogiske tiltak.

For Europeiske utøvere

Vårt mål er å bli en anerkjent partner for løp med massedeltagere, og for å bli anerkjent som den naturlige autoritet for løpebevegelsen. Som eier av en online platform og overvåkingssytem, er vi ansvarlige for å undervise og støtte de med sertifisering. Samtidig vil vi være bindeleddet mellom medlemsforbund og løpsarrangører.

Last ned standardene