Inleiding tot de standaards

De veiligheids- en kwaliteitsstandaards voor wegwedstrijden van de Europese Atletiekfederatie fungeren als een garantie voor hardlopers in heel Europa. Op basis van deze standaards kan onderscheid gemaakt worden tussen wedstrijden die de standaards onderschrijven en wedstrijden waarvoor geen certificering of beoordeling is aangevraagd. De standaards vormen het fundament van Running for All, een sterk herkenbaar merk voor loopactiviteiten in heel Europa.

De standaards

De drie niveaus van de standaards omvatten wedstrijden van alle typen en maten.

Om te voldoen aan deze standaards waarderen wij wedstrijden op in totaal 54 aspecten:

Hoe wij de standaards vaststellen

Om de legitimiteit en betrouwbaarheid te garanderen en om te zorgen dat de standaards aansluiten bij de behoeften van de lopers en wedstrijdorganisatoren van nu hebben wij advies ingewonnen bij:

Voordelen / gebruikers

Voor lopers

Voor lopers uit heel Europa en internationale bezoekers die deel willen nemen aan een evenement is het kwaliteitskeurmerk voor wegwedstrijden van de Europese Atletiekfederatie een garantie dat de organisatoren de veiligheids- en kwaliteitsstandaards naleven en dat zij op basis daarvan zijn beoordeeld.

Het Running for All webportaal, dat beschikbaar is in een aantal Europese talen, fungeert als een centraal informatiepunt met een kalender van de gecertificeerde wedstrijden. Bovendien bestaat de mogelijkheid om een wedstrijdbeoordeling te schrijven, in de stijl van Trip Advisor, waarmee het ook een groeiende bron van peer-to-peer kennis en advies is.

Voor wedstrijdorganisatoren

Het kwaliteitskeurmerk voor wegwedstrijden staat voor geloofwaardigheid van de organisatoren en biedt lopers, de autoriteiten van het organiserende land, de atletiekbonden, dienstenverleners, sponsoren en andere partners een bevestiging daarvan.

Het vormt een aanvullende promotie van het evenement, biedt de kans om deelname te verhogen en te handhaven en onderscheidt gecertificeerde wedstrijden van wedstrijden zonder standaard.

Het Running for All webportaal fungeert als een kanaal om een certificering of het gebruik van het merk in promotiemateriaal aan te vragen. Daarnaast vormt het een extra promotie voor het evenement. Het is een internationaal portaal, beschikbaar in een aantal Europese talen, dat lopers toegang biedt tot nuttige informatie.

Voor atletiekbonden

De atletiekbonden zijn betrokken bij het bewakings- en goedkeuringssysteem voor de certificering van wedstrijden en benoemen certificeerders voor de 3-sterren en 5-sterren wedstrijden. Zij promoten het systeem bij wedstrijdorganisatoren, hardloopverenigingen en hardlopers.

Dat leidt ertoe dat alle betrokkenen bij het hardlopen en bij hardloopevenementen nauwer met elkaar in contact staan. Daarnaast biedt het extra publiciteit voor de federatie en zijn andere initiatieven. Het opent ook deuren voor potentiële samenwerkingsverbanden en educatieve initiatieven.

Voor de Europese Atletiekfederatie

Ons doel is om een erkende partner bij grootschalige loopevenementen te zijn en te worden beschouwd als vanzelfsprekende autoriteit voor de loopbeweging. Als eigenaar van het online platform en het bewakingssysteem zijn wij verantwoordelijk voor de educatie en ondersteuning van certificeerders en vormen wij de draaischijf tussen atletiekbonden en wedstrijdorganisatoren.

Standaards downloaden