O nas

Liczba osób biorących udział w biegach masowych rośnie bardzo szybko. Każdy biegacz ma własny powód, dla którego bierze w nich udział, własne nadzieje i oczekiwania względem jakości i bezpieczeństwa zorganizowanego wydarzenia. Każdy organizator biegu będzie chciał pokazać, że tak samo troszczy się o jakość i bezpieczeństwo, dzięki czemu będzie mógł zachęcić uczestników do wzięcia udziału w jego imprezie.

Dlatego właśnie potrzebny jest system do oceny i publikowania jakości biegów masowych. Obecnie istnieje niewielka liczba zapisów w prawie niektórych państw europejskich, które nie zawsze mogą być uniwersalnie interpretowane. Z tego powodu European Athletics, z pomocą wiodących ekspertów biegania, wprowadziła zbiór standardów jakości i bezpieczeństwa dotyczących ogólnodostępnych biegów ulicznych.

Dzięki wsparciu organizacji sportowych ze wszystkich krajów europejskich, te standardy mają służyć sprostaniu i utrzymaniu oczekiwanych wymagań. Mają również na celu zachęcenie do partnerstwa i współpracy pomiędzy wszystkimi osobami zaangażowanymi w bieganie: biegaczami, klubami, organizatorami, European Athletics, narodowymi organizacjami sportowymi, lokalnymi władzami, dostawcami usług i mediami.

System oceny standardów będzie promowany i obsługiwany na specjalnej stronie internetowej, z własną rozpoznawalną marką, aby stworzyć przyjazną, sprzyjającą i informacyjną społeczność zarówno dla biegaczy, jak i dla organizatorów. Naszym celem jest zachęcenie i wprowadzenie jak największej liczby biegów w całej Europie. Dlatego właśnie stworzyliśmy Running for All.

Ukończyłeś ostatnio jakiś bieg?

Podziel się swoim doświadczeniem oceniając imprezę

Oceń imprezę