Początki standardów

Decyzja dotycząca wypracowania standardów bezpieczeństwa i jakości biegów ulicznych, została podjęta przez European Athletics, aby ułatwić biegaczom możliwość wyboru imprez biegowych, zapewniając im narzędzie weryfikujące poziom organizacyjny danego biegu. Opracowane standardy, dają możliwość rozróżniania pomiędzy imprezami biegowymi, które akceptują i spełniają standardy Running for All, a tymi które nie spełniają wymogów lub nie są zainteresowane udziałem w tym projekcie. Dodatkowo tworzą solidną podstawę Running for All, jako silnej i rozpoznawalnej marki organizującej wydarzenia biegowe w całej Europie.

Standardy

Trzy poziomy standardów obejmują wszystkie rodzaje i typy imprez biegowych.

Aby móc ubiegać się o zdobycie certyfikatu Running for All, będziemy poproszeni o odpowiedź na 54 pytania, które dotyczą:

Jak wypracowujemy standardy

Aby zapewnić transparentność oraz autentyczność, a także aby upewnić się, że standardy pokrywają się z potrzebami dzisiejszych biegaczy i organizatorów imprez, prowadziliśmy konsultacje z:

Korzyści / Uczestnicy

Dla biegaczy

Dla biegaczy z Europy, oraz dla uczestników z innych kontynentów, którzy chcą wziąć udział w imprezie biegowej, standardy Running for All są gwarancją i zapewnieniem, że organizatorzy respektują standardy jakości i bezpieczeństwa, oraz zostali odpowiednio ocenieni.

Portal internetowy Running for All, jest dostępny w wielu językach, a także działa jako centralny punkt informacji, zawierający kalendarz certyfikowanych imprez biegowych w Europie. Dzięki możliwości dodania personalnej oceny, w stylu Trip Advisor, funkcjonuje również jako długotrwałe i powiększające się źródło wiedzy i wzajemnych porad od biegaczy.

Dla organizatorów

Dla organizatorów imprez biegowych udział w projekcie Running for All oznacz wiarygodność, a także daje gwarantuje jakość biegaczom, władzom lokalnym, Polskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki, usługodawcom, sponsorom oraz innym potencjalnym partnerom. 

Oferuje dodatkową promocję wydarzenia, szansę na zwiększenie i utrzymanie poziomu uczestników, oraz odróżnia certyfikowane imprezy biegowe od imprez, które nie spełniają opracowanych kryteriów lub nie są zainteresowane udziałem w tym projekcie.

Portal Running for All został stworzony m.in. jako miejsce, które umożliwia organizatorowi zapisanie się do ogólnoeuropejskiego kalendarza biegowego, oraz daje możliwość przesyłania wniosku atestacyjnego. Uczestnik projektu ma możliwość wykorzystania marki Running for All w swoich materiałach promocyjnych, a także zyskuje międzynarodowy kanał reklamujący jego imprezę.

Dla federacji

Federacje będą zaangażowane w system monitorowania oraz zatwierdzania certyfikacji imprez biegowych, a także będą wyznaczać osoby przyznające certyfikaty dla biegów 3- i 5- gwiazdkowych. Ponadto mają za zadanie promować ten projekt wśród organizatorów imprez, klubów oraz samych biegaczy. 

Pozwala to zbliżyć wszystkie osoby zaangażowane w bieganie i imprezy biegowe w danym kraju. Otwiera dodatkowe możliwości, dzięki którym Polski Związek Lekkiej Atletyki będzie mógł promować własne inicjatywy biegowe, a także stwarza okoliczności do nawiązania współpracy, czy wykreowania nowych projektów, np. edukacyjnych.

Dla European Athletics

Naszym celem jest bycie rozpoznawalnym partnerem w europejskim środowisku biegowym, oraz aby w przyszłości stać się naturalnym liderem. Jako właściciele platformy online i systemu monitorowania, jesteśmy odpowiedzialni za edukację i wsparcie dla osób przyznających certyfikaty, oraz za współpracę pomiędzy federacjami i organizatorami biegów.

Pobierz standardy