Privatnost

Dobro došli na european-running4all.org (“Veb lokacija"), kojom upravlja udruženje Evropska atletika (EA) (“Evropska atletika”, “mi”, “naš”). Evropska atletika ozbiljno shvaća privatnost korisnika Veb lokacije (“korisnik”, “vi”, “vama”, “vaše”). Pre dalje upotrebe Veb lokacije pročitajte tekst u nastavku da biste saznali više o našoj Politici privatnosti i načinima korišćenja vaših informacija.

Datum izdavanja ove politike privatnosti: mart 2015

Međunarodni prenos

VAŠE INFORMACIJE OBRAĐUJU SE U ŠVAJCARSKOJ I MOGU BITI SPREMLJENE I KORIŠĆENE DRUGDE, U ZAVISNOSTI OD LOKACIJE SARADNIKA, POSLOVNIH PARTNERA I DRUGIH ENTITETA KOJIMA JE DOZVOLJEN PRISTUP TAKVIM INFORMACIJAMA POD USLOVIMA OVE POLITIKE PRIVATNOSTI (A TAKVE LOKACIJE MOGU UKLJUČIVATI ZEMLJE KOJE MOŽDA NE MOGU GARANTOVATI ISTI NIVO ZAŠTITE TAKVIH PODATAKA KAO ZEMLJA IZ KOJE STE PROSLEDILI INFORMACIJE). PROSLEĐIVANJEM INFORMACIJA NAMA EKSPLICITNO PRIHVATATE TAKAV PRENOS I SVE SRODNE SVRHE.

Prikupljanje informacija i način njihove upotrebe

Evropska atletika prikuplja podatke prvenstveno u svrhu obezbeđivanja i poboljšavanja Veb lokacije i usluga, funkcija i sadržaja, kao i s namerom da korisnicima omogući da koriste i jednostavno navigiraju Veb lokacijom.

Evropska atletika ne prikuplja lične podatke za identifikaciju kada pristupate početnoj strani Veb lokacije i pretražujete Veb lokaciju bez otkrivanja svojih ličnih podataka, osim kao što je opisano u ovoj Politici privatnosti ili relevantnom delu Veb lokacije i osim kolačića (vidite dole pod "kolačići").

Evropska atletika prikuplja lične podatke za identifikaciju kada se registrujete na Veb lokaciji, kada koristite određene proizvode ili servise Veb lokacije i kada učestvujete u promocijama, nagradnim igrama ili sličnim uslugama koje sponzoriše Evropska atletika ili njen poslovni partner. Evropska atletika takođe može primiti lične podatke za identifikaciju od svojih poslovnih partnera. Uoči registracije, Evropska atletika pitaće vas za ime, adresu e-pošte i neke druge lične podatke. Kada se registrujete na veb lokaciji Evropske atletike i/ili prijavite u naše proizvode ili usluge, za Evropsku atletiku niste više anonimni.

 Ukoliko za prijavu koristite naloge socijalnih mreža (Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo), Evropska atletika može primiti neke informacije iz Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo naloga, ali vi ste isključivo odgovorni za svoj celokupan odnos s Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo nalogom, uključujući bez ograničenja moguće sadržaje na veb lokacijama Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo naloga.

Ukoliko raskinete svoje članstvo s Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo nalogom i/ili raskinete vezu između Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo naloga i naše Veb lokacije, Evropska atletika izbrisaće sve podatke koje je primila iz Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo naloga o vama, ako vi to zahtevate od Evropske atletike. To možete uraditi na isti jednostavan način kao što pristupate svojim ličnim podacima za identifikaciju, kao što je definisano u ovoj Politici privatnosti. Nadalje, Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo nalog od Evropske atletike može da zatraži brisanje podataka primljenih iz aplikativnih programskih interfejsa Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo naloga u slučaju narušavanja odredbi i uslova tih sajtova.

Ako Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo nalog onemogući bilo koju vezu na našu veb lokaciju, Evropska atletika izbrisaće sve vaše podatke primljene putem korišćenja aplikativnih programskih interfejsa Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo naloga, osim ako se radi o osnovnim podacima korisničkog naloga ili ako ste Evropskoj atletici dali eksplicitnu saglasnost da zadrži vaše podatke. 

Informacije koje prikupljamo od vas

Automatske informacije

Evropska atletika takođe automatski prima i u evidencijama servera beleži informacije iz vašeg internetskog pregledača, uključujući vašu adresu internetskog protokola (IP adresu), kojom se identifikuje vaš računar, informacije o kolačićima Evropske atletike i strani koju ste zahtevali.

Evropska atletika koristi prikupljene informacije u četiri opšte svrhe: za tehničku administraciju Veb lokacije, za istraživanja i razvoj s namerom postići i održavati visok nivo usluga i za informacije o klijentima (da bi prilagodila sadržaj koji vidite, ispunila vaše zahteve za određene proizvode i usluge, da bi vam slala biltene i saopštenja za javnost i da bi vas kontaktirala u vezi posebnih ponuda i novih proizvoda i usluga).

Agregatne informacije takođe će se koristiti za prilagođavanje oglašavanja. Svojim korišćenjem Veb lokacije izričito ovlašćujete Evropsku atletiku za prikupljanje i obrađivanje vaših informacija, posebno za takvo oglašavanje i prilagođavanje Usluge. Svoju saglasnost možete povući u svakom trenutku brisanjem svog korisničkog naloga.

Kolačići

Evropska atletika, kao i brojne druge veb lokacije, na vašem računaru može da postavi kolačiće i da im pristupa. Kolačić je mali skup podataka koji često sadrži anonimni jedinstveni identifikator koji se šalje vašem pregledaču iz računara veb lokacije i čuva se na disku vašeg računara.

Svoje kolačiće Evropska atletika koristi u brojne svrhe, prvenstveno za sledeće:

Evropska atletika može trećim stranama koje predstavljaju promocije ili obavljaju istraživanja odziva korisnika na reklame na nekim našim stranama dozvoliti da na vašem računaru postave svoje kolačiće i da im pristupaju. Upotrebu kolačića trećih strana regulišu njihove vlastite politike privatnosti, ne ova.

Phishing

Krađa identiteta i praksa koja se naziva "phishing" predstavljaju veliku brigu za Evropsku atletiku. Čuvanje informacija u svrhu vaše zaštite od krađe identiteta od najveće je važnosti. Mi od vas ne tražimo i nikada nećemo tražiti informacije o vašoj kreditnoj kartici, imenu i lozinki vašeg korisničkog naloga ili nacionalne identifikacione brojeve nezaštićenim putem ili putem nezahtevane e-pošte ili telefonske komunikacije.

Deljenje i otkrivanje informacija

Informacije o vama Evropska atletika može da pošalje drugim preduzećima ili licima ako:

a) imamo vašu saglasnost za deljenje informacija; ili

b) moramo da delimo vaše informacije da bismo vam obezbedili traženi proizvod ili uslugu; ili

c) moramo da posredujemo informacije preduzećima koja posluju u ime Evropske atletike u okviru ugovora o poverljivosti; ili

d) moramo da se odazovemo na sudske pozive, sudske naloge ili pravne procese; ili

e) smo uvereni da je, prema našem nahođenju, neophodno potrebno da istražimo, sprečimo ili preduzmemo mere u vezi s ilegalnim aktivnostima, sumnjom na prevaru, urgentnom situacijom, koje uključuju moguće pretnje fizičkoj bezbednosti bilo kojeg lica, zbog narušavanja uslova upotrebe Evropske atletike ili drugih zakonskih zahteva.

Bezbednost

Želimo da vašu upotrebu Veb lokacije prati osećaj sigurnosti. Zato smo uveli razumne tehničke i organizacione mere, namenjene zaštiti vaših informacija od slučajnog gubitka i neovlašćenog pristupa, korišćenja, menjanja ili otkrivanja. Međutim, internet je otvoren sistem, zato mi ne možemo garantovati da neovlašćene treće strane nikada neće moći da savladaju te mere ili da upotrebe vaše informacije u krive svrhe.

Ako s Evropskom atletikom komunicirate putem e-pošte, morate znati da je tajnost internetske e-pošte neizvesna. Slanjem osetljive ili poverljive e-pošte ili informacija koje nisu šifrirane, vi prihvaćate rizik takve neizvesnosti i mogućeg nedostatka tajnosti na internetu.

Vaše pravo do pristupa informacijama

Imate pravo videti informacije koje držimo o vama. Ako to želite, molimo vas da nam pošaljete e-poštu na office@european-athletics.org. Možda ćemo morati da od vas zatražimo verifikaciju vašeg identiteta i uplatu administrativne takse za obezbeđivanje kopije čuvanih informacija. U nekim slučajevima, tamo gde nam važeći zakoni o zaštiti podataka daju to pravo, možda ćemo morati odreći pristup vašim informacijama.

Ažuriranje/brisanje vaših informacija

Svoje lične podatke možete pregledati, ispravljati, ažurirati, menjati ili brisati u bilo kojem trenutku; u tu svrhu potrebno je da se prijavite u svoj korisnički nalog na lokaciji European-athletics.org. Vašem zahtevu za brisanje vašeg naloga pokušaćemo ugoditi, ako nam nikakve zakonske obaveze ne nalažu zadržavanje zapisa. Ako želite da pregledate, ispravite, ažurirate, promenite ili izbrišete svoje podatke, pošaljite nam e-poštu na sledeću adresu: office@european-athletics.org.

Veze na druge lokacije

Ako bilo koji deo Veb lokacije sadrži veze na druge veb lokacije, za druge veb lokacije ne važi ova Politika privatnosti. Ako odlučite da posetite lokaciju oglašivača ili kliknete na vezu treće strane, bićete preusmereni na veb lokaciju te treće strane. Mi ne nadziremo veb lokacije trećih strana, zato vam savetujemo da proverite izjave o privatnosti, objavljene na njihovim lokacijama, da biste razumeli njihove procedure za prikupljanje, korišćenje i otkrivanje ličnih podataka.

Naša politika prema deci

Ako roditelji ili staratelji ustanove da nam je njihovo dete prosledilo lične podatke bez njihove saglasnosti, oni mogu da izbrišu korisnički nalog (vidite: Ažuriranje/brisanje vaših informacija). Ako mi ustanovimo da nam je dete mlađe od 13 godina prosledilo lične podatke bez saglasnosti roditelja/staratelja, izbrisaćemo te podatke iz svojih arhiva.

Izmene ove Politike privatnosti

Ova politika može da se promeni s vremena na vreme. Ako na bilo koji način promenimo Politiku privatnosti, ažuriranu verziju objavićemo na ovoj strani naše Veb lokacije. Redovno posećujte ovu stranu da biste uvek znali koje informacije prikupljamo, kako ih koristimo i u kakvim okolnostima, ako one postoje, delimo te informacije sa drugim stranama. Ako u način korišćenja vaših ličnih podataka unesemo bitne promene, obavestićemo vas objavom saopštenja na našoj Veb lokaciji.

Nadležnost i merodavno pravo

Ovu Politiku privatnosti i sva pitanja koja iz nje proizlaze ili su vezana na nju regulišu materijalni zakoni i načela Švajcarske, bez obzira na odredbe kolizionog prava.

Moguća osporavanja, sporove ili zahteve koji proizlaze iz ove Politike privatnosti ili su na nju vezani, uključujući njeno važenje, nevaženje, narušavanje ili raskid, rešavaće isključivo redovni sudovi kantona Vaud u Švajcarskoj, dok se žalba može predati Saveznom sudu u Švajcarskoj.

Da li ste nedavno učestvovali na trci?

Podelite svoje iskustvo kroz ocenu događaja

Pregled događaja