Odredbe i uslovi

Dobro došli na european-running4all.org ("Veb lokacija"). Udruženje Evropska atletika (EA) (“Evropska atletika”, “mi”, “naš”) nudi vam veb lokaciju, uključujući sadržaj, čije korišćenje uređuju sledeće Opšte odredbe i uslovi upotrebe i svi dokumenti spomenuti u njima ("Uslovi").

1. Prihvaćanje uslova

1.1    Pristupanjem i korišćenjem naše veb lokacije, bez obzira da li se registrujete kao korisnik ("Korisnik", "vi", "vama", "vaš"), slažete se da vas obavezuju ovi Uslovi, za koje potvrđujete da ste ih pročitali i razumeli.

1.2    Mi zadržavamo pravo da prema vlastitom nahođenju promenimo, izmenimo ili na drugi način preuredimo ove Uslove u bilo kojem trenutku. Redovno proverite Uslove na ovoj strani da biste uvek bili informisani o promenama.

1.3    Koristeći Veb lokaciju prihvaćate da objava novih ili revidiranih Uslova na Veb lokaciji predstavlja adekvatno i konstruktivno obaveštenje o revizijama i promenama. Ako nakon takvih promena nastavite koristiti Veb lokaciju ili uoči prijave na Veb lokaciju izričito prihvatite nove Uslove, smatraće se da ste te promene prihvatili.

1.4    Za upotrebu nekih usluga Evropske atletike možda važe posebni uslovi pružanja dotične usluge. Upotrebom takvih usluga prihvaćate da vas obavezuju uslovi koji za njih važe. U slučaju protivrečnosti između ovih Uslova i bilo kojih drugih uslova pružanja usluga, drugi uslovi prevladaće u vezi sa dotičnom uslugom.

2. OBAVEZA REGISTRACIJE

2.1 Neke oblasti Veb lokacije zahtevaju registraciju ("Ograničene oblasti"). Registracijom izjavljujete i garantujete: (i) da ste kvalifikovani za nalog, kako je definisano u ovim Uslovima; i (ii) da su informacije koje unesete tokom registracije tačne i ne dovode u zabludu. ¨

2.2 U vezi s vašom upotrebom tih Ograničenih oblasti prihvaćate: (i) da ćete u obrazac za registraciju uneti istinite, tačne, aktuelne i kompletne informacije o sebi ("Podaci za registraciju"); i (ii) da ćete održavati i blagovremeno ažurirati Podatke za registraciju da budu istiniti, tačni, aktuelni i kompletni. Ako unesete bilo koji podatak koji je neistinit, netačan, neaktuelan ili nepotpun, ili ako Evropska atletika ima osnovan razlog da sumnja da ste uneli takav podatak ili iz drugog razloga opravdano smatra da se ne pridržavate bilo koje odredbe ovih Uslova, Evropska atletika ima pravo da privremeno obustavi ili zatvori vaš korisnički nalog i da vam odbije pristup korišćenju bilo kojeg dela ili čitave Veb lokacije trenutno ili u budućnosti.

3. ČLANSKI NALOG, LOZINKA I BEZBEDNOST

3.1 Nakon završenog registracionog postupka, primićete lozinku i korisničko ime (kao što je opisano u odeljku 2). Sami ste odgovorni za očuvanje poverljivosti lozinke i naloga, takođe ste u potpunosti odgovorni za sve aktivnosti izvršene pod vašom lozinkom i korisničkim imenom.

3.2 Prihvaćate: (i) da bez odlaganja obavestite Evropsku atletiku o svakoj neovlašćenoj upotrebi vaše lozinke ili naloga i svakom narušavanju bezbednosti; i (ii) da ćete se odjaviti iz svog korisničkog naloga na kraju svake sesije. Evropska atletika ne može i neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili bilo koju štetu zbog vašeg nepridržavanja ovog odeljka 3.

4. NADGLEDANJE DECE

Evropska atletika brine za bezbednost i privatnost svih svojih korisnika, posebno onih koji prema zakonima njihove zemlje prebivališta još nisu punoletni. Zbog toga roditelji/staratelji koji svojoj deci žele da dozvole pristup Veb lokaciji treba da pročitaju ove Uslove i pomognu deci oko postavljanja relevantnih naloga i da nadziru njihov pristup Veb lokaciji. Ukoliko deci dozvolite pristup ovoj Veb lokaciji, oni će moći pristupati čitavoj Veb lokaciji, koja sada ili u budućnosti može uključivati alate za javnu i privatnu komunikaciju, kao i druge funkcije koje možda nisu prikladne da ih deca koriste bez nadzora. Veb lokacija je namenjena širokoj populaciji. Prema tome, kao zakonski staratelj, vi ste odgovorni da odlučite da li su bilo koje veb lokacije i/ili informacije, podaci, tekstovi, softver, muzika, zvuk, fotografije, grafika, video, poruke i drugi materijali na Veb lokaciji ("Sadržaj") prikladni za vaše dete.

 

5. SADRŽAJ

 

Veb lokacija uključuje Sadržaj: (i) koji nudi Evropska atletika ("Sadržaj Evropske atletike"); (ii) Sadržaj koji otpreme, objave, podnesu ili na drugi način prenesu korisnici veb lokacije ("Korisnički prilozi"); i Sadržaj koji otpreme, objave, podnesu ili na drugi način prenesu (iii) treće strane ("Sadržaj trećih strana").

(i) Sadržaj Evropske atletike

5.1 Sav Sadržaj Evropske atletike, uključujući feedove Evropske atletike, svojina je Evropske atletike ili ga Evropska atletika koristi s dozvolom. Sadržaj Evropske atletike dat je KAKAV JESTE i ne sme se koristiti, reprodukovati, distribuisati, prenositi, emitovati, prikazivati, prodavati, licencirati ili na drugi način iskorištavati u nijednu drugu svrhu osim za pristup tom sadržaju i njegovo korišćenje na Veb lokaciji. U tu jedinu i isključivu svrhu Evropska atletika daje vam ograničenu, opozivu, neisključivu dozvolu da pristupate Veb lokaciji i da koristite veb lokaciju privatno i u nekomercijalne svrhe u saglasnosti s ovim Uslovima. Ako vas zanima reprodukovanje, dupliciranje ili kopiranje bilo kojeg sadržaja ove veb lokacije u bilo koju drugu svrhu, obratite nam se putem e-pošte na adresu media@european-athletics.org.

(ii) Korisnički prilozi

5.2 Vi zadržavate pravo na sve Korisničke priloge koje prosledite na Veb lokaciju. Sami ste odgovorni za vaše vlastite Korisničke priloge i posledice njihovog otpremanja.

5.3 U nekim slučajevima Veb lokacija omogućava nefiltriran pristup Korisničkim prilozima. Razumete i slažete se da Evropska atletika deluje isključivo kao platforma za Korisničke priloge i da nismo odgovorni za takav sadržaj objavljen na Veb lokaciji, bez obzira na to da li odgovornost proizlazi iz zakona o intelektualnim pravima, klevetanja, narušavanja privatnosti, opscenosti ili drugog razloga. Evropska atletika ne može prihvatiti i ne prihvata nikakve obaveze da nadzire Korisničke priloge. Korisnički prilozi po svojoj prirodi često se menjaju, mogu biti netačni i u nekim slučajevima slučajno ili namerno pogrešno označeni. Evropska atletika ne daje nikakve izjave ili garancije, izričite ili nagoveštene, za Korisničke priloge.

5.4 Vi izjavljujete i garantujete da vaši Korisnički prilozi: (i) ne narušavaju autorska prava, patente, zaštitne žigove, poslovne tajne ili druga vlasnička prava ili pravo na javnost ili privatnost; (ii) ne narušavaju zakone ili regulative; (iii) nisu klevetnički ili pogrdni; (iv) nisu opsceni i ne sadrže pornografiju; (v) ne uključuju nepotpune, lažne ili netačne informacije o vama ili bilo koje informacije o drugim licima; i (vi) ne sadrže nikakve viruse, trojanske konje, crve, vremenske bombe, programe "cancelbot" ili druge računarske programe čija je svrha naneti štetu i štetno ometati, krišom presretati ili razvlašćivati bilo koji sistem, podatke ili lične informacije. Naročito izjavljujete i garantujete da imate pisanu saglasnost, dopuštenje i/ili dozvolu svakog i svih lica, koja se mogu identifikovati u bilo kojem Korisničkom prilogu, za korišćenje njihovog imena ili sličnosti sa njima.

5.5. Evropskoj atletici dajete bez naknade neisključivo, neopozivo, trajno i prenosivo pravo koje važi u čitavom svetu i za koje se mogu davati pod-licence za korišćenje, reprodukovanje, distribuciju, pripremu izvedenih dela, prikazivanje i izvođenje Korisničkih priloga vezanih na Veb lokaciju ili poslovanje Evropske atletike (i njenih naslednika), uključujući bez ograničenja za svrhu promovisanja i dalje distribucije delimičnog ili čitavog Korisničkog sadržaja (i iz njega izvedenih dela) u bilo kojem i svim medijskim formatima i putem bilo kojeg i svih medijskih kanala. Ovime takođe dajete neisključivo pravo na pristup vašim Korisničkim prilozima i njihovo korišćenje putem Veb lokacije svakom Korisniku Veb lokacije.

5.6 Razumete i slažete se da Evropska atletika nema nikakvih obaveza da objavi bilo koji Korisnički prilog, vaš ili drugog lica. Osim toga, Evropska atletika može, prema vlastitom nahođenju, urediti, ukloniti ili izbrisati bilo koji Korisnički prilog koji ste objavili ili prosledili, kao i ukinuti vaš pristup Veb lokaciji bez obaveštenja, ako smatra da takav Korisnički prilog narušava prava intelektualne svojine drugih lica ili se na drugi način ne pridržava bilo koje odredbe ovih Uslova. Naročito, Evropska atletika zadržava pravo da odredi konačni dizajn, raspored i funkcionalnost Veb lokacije, što može uključivati pregled, formatiranje i uređivanje Korisničkih priloga.

(iii) Sadržaj trećih lica

5.7 Vaše poslovne transakcije sa bilo kojim oglašivačem ili trgovacem ili učestvovanje u promocijama oglašavača ili trgovaca koji se pojavljuju Veb lokaciji ili javljalju putem nje, uključujući uplaćivanje i isporuku vezane robe ili usluga, i svi drugi uslovi, odredbe, garancije ili izjave vezane na takve transakcije, vrše se isključivo između vas i dotičnog oglašavača ili trgovca. Prihvaćate: (i) da Evropska atletika nije odgovorna ni finansijski obavezna za bilo kakav gubitak ili bilo koju štetu koja je posledica takvih transakcija ili prisutnosti oglašivača ili trgovaca na Veb lokaciji; i (ii) da su sve vaše poslate narudžbe, kao i sve specifikacije i raspoloživost proizvoda koji se pojavljuju na Veb lokaciji (uključujući bez ograničenja bilo koju internetsku trgovinu) predmet potvrđivanja od strane dotičnog oglašavača ili trgovca i odredbi i uslova preduzeća dotičnog oglašavača ili trgovca.

5.8 Treće strane mogu nuditi i Veb lokacija može sadržati aplikativne programske interfejse, veze ili feedove sa drugih veb lokacija ili izvora ili na njih. Evropska atletika ne nadzire takva mesta i izvore, zato prihvaćate i slažete se da Evropska atletika nije odgovorna za raspoloživost takvih spoljašnjih lokacija ili izvora, ne odobrava i nije odgovorna ili finansijski obavezna za bilo koji sadržaj koji je dostupan na takvim lokacijama ili izvorima. Nadalje prihvaćate i slažete se da Evropska atletika nije odgovorna ili finansijski obavezna, direktno ili indirektno, za bilo koje štete ili gubitke koji su posledica ili navodno posledica korišćenja ili oslanjanja na bilo koji takav sadržaj, robu, usluge ili druge materijale koji su dostupni na bilo kojoj takvoj lokaciji ili izvoru ili preko njih ili na njih vezani.

5.9 Ako želite da postavite vezu na veb lokaciju, izričito prihvaćate: (i) da Veb lokaciju nećete uključivati u okvir druge veb lokacije; (ii) da sa Veb lokacijom nećete povezivati nijednu treću stranu; (iii) da ćete Veb lokaciju na koju se svojom vezom pozivate pravilno pripisati Evropskoj atletici; i (iv) da ćete obezbediti da veza ne navodi i ne implicira da Evropska atletika odobrava, sponzoriše ili podržava aktivnosti, preduzeće ili entitet bilo koje druge veb lokacije i da druga lokacija ne predstavlja Evropsku atletiku i/ili njene aktivnosti na lažan, varljiv, klevetan ili ponižavajući način i da nikako ne šteti ugledu Evropske atletike i da ga ne iskorištava.

Bez obzira na vaše obećanje dato Evropskoj atletici u odredbi 5.9 u pogledu pronevere i/ili bilo kakve potencijalne nedoumice oko Sadržaja trećih strana, veza na Veb lokaciju ne dozvoljava vam da koristite bilo koji Sadržaj Evropske atletike i/ili Sadržaj trećih strana i/ili njihova imena i logoe, uz izuzetak onih koji su dati tokom postupka sertifikacije, slika ili zaštitnih žigova, osim ako je to sa dotičnim nosiocem prava odvojeno i prethodno dogovoreno u pisanom obliku.  Ako želite da koristite Znakove Evropske atletike, obratite nam se na media@european-athletics.org.

Evropska atletika zadržava pravo da od vas zahteva da uklonite vezu na Veb lokaciju.

5.10 Ako želite da koristite ili prikazujete bilo koje feedove/aplikativne programske interfejse Evropske atletike na svojoj veb lokaciji:

(a) Evropska atletika daje vam neisključivo, neprenosivo pravo bez uplate tantijema za prikazivanje takvih feedova na svojoj veb lokaciji, koje je predmet ovih Uslova;

(b) izričito prihvaćate: (i) da ćete obezbediti da feedovi/aplikativni programski interfejsi Evropske atletike ne navode i ne impliciraju da Evropska atletika odobrava, sponzoriše ili podržava aktivnosti, preduzeće ili entitet bilo koje druge veb lokacije i da druga lokacija ne predstavlja Evropsku atletiku i/ili njene aktivnosti na lažan, varljiv, klevetan ili ponižavajući način i da nikako ne šteti ugledu Evropske atletike i da ga ne iskorištava; i (iii) da ćete korišćene feedove pravilno pripisati Evropskoj atletici da bi se izbegla pronevera ili nedoumica; i

(c) gde je moguće morate kreirati funkcionalnu povratnu vezu na članak ili drugi materijal Evropske atletike koji je sažet u dotičnom feedu Evropske atletike.

6. INFORMACIJE O ZAŠTITNOM ŽIGU I AUTORSKIM PRAVIMA

6.1 Evropska atletika, logo Evropske atletike, logo "Trčanje za sve", emblemi i maskote događaja Evropske atletike, i drugi logoi Evropske atletike, žigovi događaja Evropske atletike i imena proizvoda i usluga su zaštitni žigovi i materijal zaštićen autorskim pravima Evropske atletike ("Znakovi Evropske atletike"). Bez obzira na pravo, koje vam daje odeljak 5.10, da koristite feedove/programske interfejse Evropske atletike (u koje mogu da budu uključeni neki Znakovi Evropske atletike), slažete se da nećete prikazivati ili koristiti Znakove Evropske atletike na nijedan drugi način bez dozvole Evropske atletike u pisanom obliku.

6.2 Neke sadržaje na Veb lokaciji nude treće strane.  Kopiranje, ponovno objavljivanje i dalje distribuisanje takvog sadržaja, uključujući postavljanje u okvir i druga sredstva, izričito je zabranjeno bez prethodne pisane saglasnosti dotičnog nosioca prava. Evropska atletika i dotični nosioci prava nisu odgovorni za nikakve greške ili zakašnjenja u sadržaju ili za bilo koje radnje koje se na njega oslanjaju. Detaljne informacije potražite na odgovarajućim veb lokacijama dotičnih nosioca prava.

7. AUTORSKA PRAVA I AUTORSKE AGENCIJE

Evropska atletika poštuje intelektualnu svojinu drugih lica. Ako smatrate da su prava vaše intelektualne svojine na Veb lokaciji narušena, obratite nam se na office@european-athletics.org.

8. IZMENE USLUGA

Evropska atletika zadržava pravo da uz prethodno saopštenje ili bez njega u bilo kojem trenutku privremeno ili trajno promeni ili obustavi Veb lokaciju (ili bilo koji njen deo). Slažete se da Evropska atletika nije odgovorna do vas ili bilo koje treće strane za izmene, obustavu ili prekid Veb lokacije ili Usluge. Premda Evropska atletika preduzima razumne mere za obezbeđivanje ažurnosti Sadržaja, bilo koji Sadržaj u bilo kojem trenutku može biti zastareo i Evropska atletika nema nikakvu obavezu da ažurira takav sadržaj.

9. POLITIKA PRIVATNOSTI

Korišćenjem Veb lokacije, vi ili drugo lice kome ste dozvolili pristup i korišćenje vašeg korisničkog naloga Evropskoj atletici možete da prosledite određene lične podatke, uključujući registracione podatke i neke druge podatke o vama. Prosleđivanjem svojih ličnih podataka na Veb lokaciju, slažete se da Evropska atletika koristi te podatke shodno Politiki privatnosti Evropske atletike, koja je ovde definisana ("Politika privatnosti").

10. RASKID

Evropska atletika može, prema vlastitom nahođenju i bez odgovornosti do vas, s razlogom ili bez njega, uz prethodno saopštenje ili bez njega i u svakom trenutku: (i) onemogućiti vam pristup Veb lokaciji delimično ili potpuno; i (ii) deaktivisati ili izbrisati bilo koji vaš korisnički nalog i sve vezane informacije i datoteke, kao i vaše Korisničke priloge.

11. ODRICANJE ODGOVORNOSTI

11.1 SAMI STE ODGOVORNI ZA PRISTUP NAŠOJ VEB LOKACIJI I NJENO KORIŠĆENJE. VEB LOKACIJA I NJEN SADRŽAJ DATI SU "KAKVI JESU" I "KAKO SU RASPOLOŽIVI". EVROPSKA ATLETIKA IZRIČITO ODRIČE BILO KOJE GARANCIJE, IZRIČITE ILI NAGOVEŠTENE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA NAGOVEŠTENE GARANCIJE PODOBNOSTI ZA PRODAJU, PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEPOVREĐIVANJE PRAVA, I VI OD NJIH ODUSTAJETE.

11.2 EVROPSKA ATLETIKA NE DAJE NIKAKVU GARANCIJU ILI IZJAVU DA: (i) VEB LOKACIJA I NJEN SADRŽAJ ISPUNJAVAJU VAŠE ZAHTEVE; (ii) DA ĆE VEB LOKACIJA ILI NJENI FEEDOVI BITI NEOMETANI, PRAVOVREMENI, SIGURNI I BEZ GREŠAKA; (iii) DA ĆE REZULTATI KOJI SE MOGU DOBITI UPOTREBOM VEB LOKACIJE BITI TAČNI I POUZDANI; (IV) DA ĆE KVALITET BILO KOJIH USLUGA ILI INFORMACIJA, ILI DOBIVEN PUTEM VEB STRANICE, ISPUNITI VAŠA OČEKIVANJA; I (v) DA ĆE SE MOGUĆE GREŠKE U SADRŽAJU ISPRAVITI.

11.3 MATERIJAL KOJI UČITATE ILI NA DRUGI NAČIN DOBIJETE UPOTREBOM VEB LOKACIJE ILI NJENIH FEEDOVA KORISTITE PREMA SVOM NAHOĐENJU I RIZIKU. SAMI STE ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA BILO KOJU ŠTETU UZROKOVANU VAŠEM RAČUNARSKOM SISTEMU ILI GUBITAK PODATAKA KOJI JE POSLEDICA UČITAVANJA TAKVOG MATERIJALA.

11.4 KOMENTARI I DRUGI MATERIJALI OBJAVLJENI NA VEB LOKACIJI ILI SADRŽANI U NJENIM FEEDOVIMA NISU NAMENJENI ZA SAVETOVANJE NA KOJE SE TREBA OSLANJATI. NIKAKVE INFORMACIJE, USMENE ILI PISMENE, KOJE DOBIJETE OD EVROPSKE ATLETIKE ILI PUTEM VEB LOKACIJE ILI SA NJE, NE PREDSTAVLJAJU NIKAKVU GARANCIJU ILI DRUGU OBAVEZU KOJA NIJE IZRIČITO NAVEDENA U USLOVIMA I EVROPSKA ATLETIKA ODRIČE SVAKU ODGOVORNOST KOJA PROIZLAZI IZ BILO KAKVOG OSLANJANJA NA TAKVE MATERIJALE OD STRANE BILO KOJEG POSETIOCA VEB LOKACIJE ILI DRUGOG LICA KOJI MOŽE BITI INFORMISANO O BILO KOJEM NJENOM SADRŽAJU.

12. OBEŠTEĆENJE

Prihvaćate da ćete Evropsku atletiku i njene podružnice, partnere, izdavače licenci, službenike, zastupnike, suvlasnike brandova i druge partnere i zaposlene obeštetiti i zaštititi od svake odgovornosti, gubitka, štete, tužbe, kazne, globe, troškova i izdataka, uključujući bez ograničenja razumne pravne troškove koji mogu nastati u vezi: (i) vašeg pristupa Veb lokaciji i njenog korišćenja, uključujući bez ograničenja bilo koji Sadržaj ili Korisnički prilog, kao i vašu vezu s Veb lokacijom; (ii) vašeg nepridržavanja bilo koje odredbe Uslova; ili (iii) bilo koje tvrdnje bilo koje treće strane da bilo koji vaš Korisnički prilog ili vaša druga upotreba Veb lokacijenarušava prava intelektualne svojine, druga prava svojine ili privatnosti dotične treće strane ili na drugi način nanosi štetu trećoj strani.

13. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Izričito prihvaćate i slažete se da Evropska atletika nije odgovorna za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne, posledične ili egzemplarne štete, uključujući bez ograničenja štete zbog gubitka profita, dobrog imena, upotrebe, podataka ili drugog nematerijalnog gubitka (čak i ako je Evropska atletika obaveštena o mogućnosti takve štete), koji su posledica: (i) korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Veb lokacije; (ii) troškova nabavki zamenskih usluga koje su posledica bilo kojih podataka, informacija ili usluga dobivenih ili poruka primljenih ili transakcija sklopljenih putem Veb lokacije ili sa nje; (iii) neovlašćenog pristupa ili izmene vaših prenosa podataka; (iv) izjava ili postupanja bilo koje treće strane na Veb lokaciji; (v) rezultata Veb lokacije, bilo koje veb lokacije vezane na nju i na njima objavljenih materijala; ili (vi) bilo kog drugog pitanja u vezi Veb lokacije. Slažete se da se, bez obzira ako bilo koji statut ili zakon navodi suprotno, bilo koja pritužba ili uzrok tužbe koji proizlazi iz ili je vezan na upotrebu Veb lokacije mora podneti u roku od jedne (1) godine nakon što su takva pritužba ili uzrok tužbe nastali.

14. ISKLJUČENJA I OGRANIČENJA

Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju isključenje određenih garancija ili ograničenje ili isključenje odgovornosti za slučajne ili posledične štete. Shodno tome, neka od gore navedenih ograničenja u odeljcima 12 i 13 za vas možda ne važe. Ništa u ovim Uslovima ne utiče na zakonska prava bilo kojeg klijenta i ne isključuje ili ograničava bilo kakvu odgovornost za smrt ili telesne povrede koje su posledice nemara ili prevare od strane Evropske atletike ili drugu odgovornost koja se u skladu sa važećim zakonima ne može isključiti ili ograničiti.

15. OBAVEŠTENJA

Obaveštenja će vam biti posredovana putem e-pošte ili klasične pošte na relevantnu adresu e-pošte ili kućnu adresu koju ste prosledili Evropskoj atletici. Ako na bilo koji način promenimo ove Uslove, ažuriranu verziju objavićemo na ovoj strani naše Veb lokacije.  Veb lokacija takođe vas može obaveštavati o promenama Uslova ili drugim pitanjima opštom objavom obaveštenja ili veza na Veb lokaciji.

16. OPŠTE INFORMACIJE

16.1 Ovi Uslovi (uključujući posebne uslove koji važe za određene usluge) predstavljaju čitav ugovor između vas i Evropske atletike u vezi s njihovim predmetom, i zamenjuju i poništavaju prethodne ugovore, dogovore i obećanja bilo koje vrste između vas i Evropske atletike, usmene ili pismene, u vezi takvog predmeta. Vaša upotreba partnerskih usluga, sadržaja trećih strana ili softvera trećih strana možda je podložna dodatnim odredbama i uslovima.

16.2 Bilo kakav propust Evropske atletike u primeni ili izvođenju bilo kojih prava ili odredbi Uslova ne znači odricanje takvim pravima ili odredbama.

16.3 Ako se ispostavi da je bilo koja odredba Uslova nevažeća, ugovorne strane bez obzira na to slažu se da će namere ugovornih strana, kako je navedeno u odredbi, u najvećoj izvodljivoj meri stupiti na snagu i da druge odredbe Uslova u potpunosti ostaju na snazi. Naslovi odeljaka Uslova koriste se samo radi pogodnosti i nemaju nikakav pravni ili ugovorni efekat.

16.4 Svoja prava ili obaveze ne možete preneti ili podugovoriti izvođenje bilo kojih vaših obaveza iz ovih Uslova. Evropska atletika može dodeliti ili preneti bilo koja prava ili obaveze bilo kojoj trećoj strani ili s bilo kojom trećom stranom podugovoriti izvođenje bilo kojih svojih obaveza iz ovih Uslova u bilo kojem trenutku i bez vaše saglasnosti (koja je ovde data).

16.5 Ove Uslove i odnose između vas i Evropske atletike regulišu zakoni Švajcarske. Svi sporovi u vezi ovih Uslova rešavaće se od strane sudova kantona Vaud u Švajcarskoj, dok se žalba može predati Saveznom sudu u Švajcarskoj.

17. NARUŠAVANJE

O bilo kakvom narušavanju Uslova Evropske atletike informišite nas na office@european-athletics.org.

Da li ste nedavno učestvovali na trci?

Podelite svoje iskustvo kroz ocenu događaja

Pregled događaja